Feestdagen 2024

• Maandag 01 januari ‘24
• Paasmaandag, 1 april ‘24
• Dag vd arbeid, woensdag 01 mei ‘24
• O.H. Hemelvaart, donderdag 9 mei + 10 mei ‘24
• Pinkstermaandag, 20 mei ‘24
• O.L.V hemelvaart donderdag 15 + 16 augustus ‘24
• Allerheiligen vrijdag 1 november ‘24
• Wapenstilstand, maandag 11 november ‘24
• Kerstmis, woensdag 25 december ‘24