Inspreken op voicemail

De dokters kunnen enkel een voicemail inspreken als deze correct is ingesproken.
Naam en voornaam vermelden
Dit is nodig voor de GDPR privacy wetgeving. Anders mogen/kunnen zij niets mededelen via voicemail.